Program for klubbens mødeaftener hver anden tirsdag i lige uger

PROGRAM EFTERÅR 2024

AUGUST:

 6.  Internt møde v. præsidiet.
      TM: Christian.   3 min: Henry Andresen
      Borddækning: Præsidiet
      Køkken: Præsidiet

20. Planlægnings aften.
      3 festudvalg vælges og
      ideer til forårets program
      TM:  Johannes
      Borddækning: Verner / Aage
      Køkken: Christian / Aksel

 

 

SEPTEMBER:

 3.  Dybbøl Efterskole besøges 18:30
    TM:.Verner
    Borddækning: Skolen
    Køkken: Skolen

  

17. Besøg af DG - debataften

      TM: Aksel Kristiansen
      Borddækning: Tage / Mathias
      Køkken: Nete / Edvin

 

 

OKTOBER

 1.  Vi besøger Arkivet (kl.16) program følger
     TM:. Niels Lyster
     Borddækning: Alle
     Køkken: Johannes /  Linda

15. Foredrag: Munk – tvivleren der stod fast
     V. Jacob Jacobsen. TM:Tage Balle
     Borddækning: Andreas /Krista
     Køkken:Niels Lyster / Jonna

29. Aflyst (se 6. nov)NOVEMBER
 6. Sammen med Haderslev og Tørning Len
     Bemærk: ONSDAG. Program følger

12.  Mortensaften
     V. Mortensaften-udvalget

26. Foredraget:
      ”Da ringeren klokkede i det” v.Niels Balle.
     TM: Aage Lorenzen
     Borddækning: Linda / Christian
     Køkken: Elin / Bente


DECEMBER:
10. Adventsfest
     V. Adventsfest-udvalget.JANUAR 2025:
10. Internt møde v. præsidiet
     V. præsidiet.

 

19. International Kirkedag
     V. Kirkedags-udvalget.


Hvis nødvendigt så find selv afløser og giv TM besked.