Program for klubbens mødeaftener hver anden tirsdag

PROGRAM FORÅRET 2023

JANUAR:

10.  Internt møde v. præsidiet.

15. International kirkedag v. T&F.

       Indbydelse følger

24. Gadepræst på Vesterbro.

      v. Thomas Nedergaard

       TM: Verner Beck

 

FEBRUAR:

7.   20 betydende politikere i Sønderjylland i 100 år. Poul-Erik Thomsen

      Åbent Møde. TM: Niels Lyster.

  21.  Vi synger fra Højskolesangbogen.

       Karen Agertoft.

       TM: Aksel Kristiansen.

 

MARTS:

 7.    Generalforsamling v. præsidiet.  Kun for medlemmer.

12.   Sogneindsamling kl. 9 – 15

21.  Vi besøger krematoriet.

        TM: Aksel Kristiansen.

 

APRIL:

4.      Livets træ, dødens kors, gravens lys.

         Thorkild Sørensen. TM: Anja Lykkeø.

14.    Distrikskonference

         v. Nr. Rangstrup.

18.    Open Doors. De forfulgte kristne.

         Martin Højgaard Jensen

         TM: Aage Lorenzen.

        

MAJ:

2.     KFUM & KFUK i Sønderjylland

         Anders Christensen.

         TM: Johannes Thams.

16.    Vi besøger Loppetanken i Haderslev 

         Torben Hoff

         TM: Aage Lorenzen

30.    Sæsonafslutning på Damgård Mølle 

         Tur og festudvalget, nærmere følger

AUGUST:

8.       Internt møde v. præsidiet