Program for klubbens mødeaftener hver anden tirsdag

PROGRAM EFTERÅRET 2021

AUGUST:

10.  kl. 18.00 Grill- aften på Møntervang         

       Spejdercenter v/Præsidiet og T&F

       TM: Christian Asmussen..

24. Internt møde ved præsidiet.

      Med udgangspunkt i klubbens 60 års jubilæum starter præsidenten temaet.   FORTID NUTID FREMTID.

      Mødet er med damer.

      TM: Niels Lyster                    

 

SEPTEMBER:

Onsdag den 8. kl. 18-21. Distriktsklubmøde i Holsted. Middag, tale og kaffe.

   Biskop Elof Westergaard: ”Kirken i en krisetid”               

18.  og 19. Vi besøger venskabsclubben i Hobro

21    Kl. 19.00 Besøg på Åbæk Efterskole .

TM : Christian Asmussen.

 

OKTOBER:

 5. Besøg af DG Regnar Nielsen

         Mødet er med damer.

         TM: Ole Simonsen.

OKTOBER:

19.    Lene Pedersen om Cafe Parasollen

         i Haderslev. (KFUMs Sociale arb.)

         TM: Hubert Madsen.

NOVEMBER:

2.      Inspirationsudvalget v/Jette Jepsen.

         Sønderborg Y*s Mens Club.

         Tema: Hvor er vi på vej hen?

         TM: Viggo Grandt.

16.    Mortensfest ved T&F

         Indbydelse følger.

30..   Pompeii-udgravningerne.

         Jørgen Boiskov Hansen, Gram.                

         TM: Aksel Kristiansen..

        

DECEMBER:

14.    Adventsfest ved T&F

         Nærmere følger.

JANUAR 2022:

11.     Internt møde ved præsidiet: