Program for klubbens mødeaftener hver anden tirsdag i lige uger

PROGRAM EFTERÅRET 2023

 8. AUG  Internt møde v. præsidiet.
      TM: Niels Lyster
      Borddækning: Andreas /Aksel   Køkken: Christian


22. AUG Salmedigteren Jakob Knudsen +Lidt om Frimenigheden 
       v. frimenighedspræst Mette Gejl
      TM Tage Balle
      Borddækning: Mathias/ Grethe   Køkken: Jonna/ Niels
 

 5. SEP  Julemærkehjemmet i Kollund  V. forstander Jesper Lildholdt
              TM: Christian Asmussen.
              Borddækning: Verner/   Køkken: Bente/ Elin

  

19. SEP Genfortælling fra bogen "Åleevangeliliet"  v. Provst Kirsten Sønderby
      TM: Andreas Hansen.
      Borddækning: Krista / Aage  Køkken: Birgit/ Tage


23.-24. SEP :Hobro weekend v. festudvalget / præsidiet


 3. OKT  Nyt fra distrikt & region  V. DG Poul Nissen
     TM: .
     Borddækning: Jonna / Niels    Køkken: Linda / Johannes


17. OKT Afrikas dilemma   V. Peter Luckmann
   TM: Verner Beck.
   Borddækning: Karen/ Edvin   Køkken: Nete 


1. NOV.    ONSDAG fælles m. Haderslev Hvad sker der, når katastrofealarmen går?
                V. Folkekirkens Nødhjælp


14. NOV.  Mortensaften  v. Tur og Fest.


28. NOV.  Åbent Clubmøde Lysglimt- om forældre tab.
         Præst & forfatter Elisabeth Arendt
         TM: Johannes Thams
         Borddækning: Linda/ Bente   Køkken: Tove/ Aksel


12. DEC.   Adventsfest  v. Tur og Fest.


  9. JANUAR 2024   Internt møde   v. præsidiet
      Borddækning: Verner / Johannes
      Køkken: Niels Lyster

Hvis du ikke kan passe en køkken- eller borddæknings-tjans en aften, så find en afløser og giv TM besked