Program for klubbens mødeaftener hver anden tirsdag i lige uger

PROGRAM FORÅR 2024

JANUAR:

 8.  Mandag! Internt møde v. præsidiet.
      TM: Niels Lyster. 

      Borddækning: Verner / Johannes
      Køkken: Aksel / Christian

14. Kirkedag i Bedsted - vi mødes 10:30 i Bedsted Lø kirke til gudstjeneste ved sognepræst Heine Holmgaard.
      Herefter samles vi i Kirkehuset til smørrebrød. I Kirkehuset kan man se den maleriudstilling, Grethe har fortalt om ved et     klubmøde.
 

     

23. Genfortælling fra bogen "Åleevangeliliet"

      v. Provst Kirsten Sønderby

      TM: Aage

      Borddækning: Mathias / Grethe

      Køkken:  Birgit / Tage

FEBRUAR:

 6.  Vi besøger TV glad i Aabenraa

Vi mødes ved TV-Glad kl. 16. kl.   -  18 spiser vi i Nicolaihuset.
TM: Christian Asmussen.
Borddækning: Verner / Tove
Køkken: Bente/ Elin

  

20. Sønderjyllands historie i hertugdømmerne

      v. Andreas Asmussen. Åben aften

      TM: Verner

      Borddækning: Jonna / Niels

      Køkken: Birgit / Tage
 

MARTS:

 5.  Generalforsamling

      V. præsidiet
TM: Nete. 3 min: Tage Balle
Borddækning: Præsidiet
Køkken: Nete / Christian

10. Sogneindsamling søndag
      Folkekirkens nødhjælp
      v. udvalget

9.   FILM aften

       Vi ser en film sammen

 TM: Cristian.
 Borddækning: Elin / Edvin
Køkken: Tove/ Aksel


APRIL:

 2.     Vi synger fra højskolesangbogen

V. Camilla og Nikolai der spiller til og fortæller om sange fra nyeste udgave

         TM: Johannes Thams
Borddækning: Andreas / Krista
Køkken:  Johannes/ Linda

 

12.    Distrikskonference fredag

         Hellevad - nærmere følger.

16.    Aflyst pga. distrikskonferencen

30.   Den tyske menighed
v. Anke Krauskopf
TM: Aage

         Borddækning: Verner / Aage

         Køkken: Bente / Chistian

 

MAJ:

14.    Rens museum og rododendronpark

         Detaljer følger….

28.    Sæsonafslutning v. tur og fest

AUGUST:

  6.    Internt møde v. præsidiet
TM: Niels Lyster

         Borddækning: Aksel / Johannes
Køkken:  Elin / Edvin


Hvis nødvendigt så find selv afløser og giv TM besked.