Program for klubbens mødeaftener hver anden tirsdag

PROGRAM  2021  1. og 2. kvartal.

Vi har aflyst møderne foreløbig frem til marts.
1. møde er sat til 9. marts 

 

 

Herunder kan du se hvad vi troede vi skulle lave i afteråret:

PROGRAM EFTERÅRET 2020

SEPTEMBER:

1.   Generalforsamling.  Forlænget mødetid.

      TM: Viggo Grandt

    

16. Onsdag den 16. Kl. 18.00

      Fællesmøde med Haderslev

      I Gl Haderslev Sognehus.

      Politikommisær Bent Emil Sørensen:

      Fyrværkeri katastrofen i Seest..

29. Hvor der er vilje er der vej.

      Kurt Koch..

      TM:.Andreas Hansen.

 

OKTOBER:

 13. Besøg af DG Finn Eskildsen

       Mødet er med damer.

       TM: Edvin Clausen.

27.  AFLYST. Lene Pedersen om Cafe Parasollen

      i Haderslev. (KFUMs Sociale arb.)

      TM: Ole Simonsen.

                

NOVEMBER:

10.    AFLYST: Mortensfest ved T&F

24..   AFLYST: Pompeii-udgravningerne.  Jørgen Boiskov Hansen, Gram.                

         TM: Aksel Kristiansen..

        

DECEMBER:

10.    AFLYST: Adventsfest  ved T&F  Nærmere følger.

 

JANUAR 2021:

12.      Internt møde ved præsidiet: