Præsidiet (bestyrelsen) for klubåret 2023-2024

Præsident (formand): Aage Lorenzen, Mobil 61311863 mail: aa54lorenzen(snabel a)gmail.com
Vicepræsident: Christian Asmussen. Mobil 20275040 Mail: chr.m.asmussen(snabel a)gmail.com
Sekretær: Niels Lyster. Mobil: 30275480 mail: famlyster(snabel a)gmail.com
Skatmester (kasserer): Edvin List Clausen,  Mobil 40 30 79 61 Mail.: edvin(snabel a)claus1.dk
Erstat selv (snabel a) med med @

 

Sådan fungere klubben

Da klubben er en del af en verdensomspændende organisation, er mange af klubbetegnelserne præget af de engelske betegnelser. Derfor hedder det et præsidium og ikke en bestyrelse.

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.